Ledige lokaler

Næringsveien 8

 

Lagerlokale 15 kan bli ledig utover

sommeren 2021

i Næringsveien 8, 1820 Spydeberg

 

 Utleid 

- Egen strømmåler

- Kjøreport B.3m H.4m

- Takhøyde rett i overkant av 5 meter

- Lengde på lager 11 meter

- (over 260 kubikkm.)

Industriveien 11 og 13

 

Lagerlokale nr.1 til 11

i Industriveien 11-13, 1820 Spydeberg

 

UTLEID

 

- Ca. 105 kvm

- Egen strømmåler

- WC

- Nett

- El. kjøreport B.2,7m H.3m

© 2019 HJØRNERUD AS     www.hjornerud.no     www.lager4utleie.no                                                                                                                       www.reklamedesign.no